Regulamin rekolekcji – Góra św. Anny 25-27.11.2022

Info, Rekolekcje
Regulamin Rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" Góra św. Anny / 25-27.11.2022r. Organizator i uczestnik rekolekcji Organizatorem rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" jest AJIM Apostolat Jezusa i Maryi z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163, posiadającym NIP: 7792160466, zwanym dalej – Organizatorem. Zasady zapisu i uczestnictwa w rekolekcjach         Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko uprzednio zarejestrowani Uczestnicy. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą zostać zapisane przez osobę trzecią, która wypełni formularz zgłoszeniowy w ich imieniu. Uczestnikiem rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" jest osoba, która: dokonała zapisu na rekolekcje przez formularz udostępniony na stronie www.ajim.pl/rekolekcje dokonała określonej opłaty tytułem uczestnictwa w danych rekolekcjach w terminie ustalonym przez Organizatora. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest           brane pod uwagę. zaakceptowała Regulamin "Wieczernik z Królową Pokoju", zwanym dalej…
Read More
Rekolekcje – Góra św. Anny 25-27 listopada 2022

Rekolekcje – Góra św. Anny 25-27 listopada 2022

News, Rekolekcje
Zapisz się przez formularz zgłoszeniowy! Drodzy Pielgrzymi - Apostołowie Królowej Pokoju!  Serdecznie zapraszamy na 2. ogólnopolskie rekolekcje pt. "Wieczernik z Królową Pokoju" które odbędą się 25-27 listopada w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny pod Opolem. Tematy tegorocznych rekolekcji będą związane z „Owocami Medjugorje”, a inspiracją dla nas są słowa wypowiedziane przez Królową Pokoju 25. września 2018 r: Drogie dzieci, nawet natura udziela wam znaków swojej miłości poprzez owoce, które wam daje. Także wy, przez moje przyjście, otrzymaliście obfitość darów i owoców. Drogie dzieci, Bóg wie, jak odpowiedzieliście na moje wezwanie. Zachęcam was: jeszcze nie jest zbyt późno, zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce i w pokoju! Niech was Bóg błogosławi i niechaj wam da stokroć więcej, jeśli Mu zaufacie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Rekolekcje…
Read More
Pielgrzymka do Medjugorje 27.12.2022 – 03.01.2023

Pielgrzymka do Medjugorje 27.12.2022 – 03.01.2023

News, Pielgrzymki
Zapisz siebie lub bliską osobę! Płeć * ---MężczyznaKobieta Przedział wiekowy * ---<1011-2021-3031-4041-5051-6061-7070< Imię i nazwisko * Adres e-mail * Numer telefonu * Miasto Czy należysz do jakiejś wspólnoty/grupy modlitewnej? NieTak Do jakiej wspólnoty/grupy należysz? Czy byłeś/byłaś już w Medjugorje? NieTak Ile razy byłeś w Medjugorje? Czy posiadasz ważny na czas wyjazdu Unijny Certyfikat COVID? NieTak Czy posiadasz jakieś choroby przewlekłe? NieTak Poinformuj organizatora, co to za choroba: Uwagi * Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski ul. Mikstacka 28, 60-163 Poznań, email: info@ajim.pl NIP: 779-216-04-66, w celu organizacji rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" w Licheniu w dniach 10-12.12.2021r. oraz na upublicznienie zdjęć wykonanych podczas trwania rekolekcji na profilu Facebook Apostolat Jezusa i Maryi oraz stronie ajim.pl. * Akceptuję…
Read More

Regulamin pielgrzymki

Info
Regulamin pielgrzymki 1. Organizatorem pielgrzymki jest biuro pielgrzymkowe AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163, posiadającym NIP: 779 216 04 66, zwanym dalej – Organizatorem.   2. Organizator oświadcza, że organizuje imprezę turystyczną na warunkach opisanych w Informacji o imprezie turystycznej, zwaną dalej „Imprezą”.   3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma wzór umowy na maila wraz ze szczegółami "Imprezy" takimi jak program oraz zasady opłacenia "Imprezy". 4. Wypełnienie formularza nie oznacza wpisania na listę uczestników. Dopiero po podpisaniu umowy i uregulowaniu zaliczki Uczestnik zostanie wpisany na listę podróżnych o czym Organizator poinformuje w oddzielnym mailu.   5. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych vs dostępne miejsca, o wpisie na listę Uczestników Imprezy decyduje kolejność zapłaty zaliczki i przekazania umowy.   6. Wielokrotny zapis Uczestnika nie daje…
Read More
Pielgrzymka do Medjugorje 28.12.2021 – 05.01.2022

Pielgrzymka do Medjugorje 28.12.2021 – 05.01.2022

News, Pielgrzymki
Zapisz siebie lub bliską osobę! Płeć * --- Mężczyzna Kobieta Przedział wiekowy * --- <10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70< Imię i nazwisko * Adres e-mail * Numer telefonu * Miasto Czy należysz do jakiejś wspólnoty/grupy modlitewnej? NieTak Do jakiej wspólnoty/grupy należysz? Czy byłeś/byłaś już w Medjugorje? NieTak Ile razy byłeś w Medjugorje? Czy posiadasz ważny na czas wyjazdu Unijny Certyfikat COVID? NieTak Czy posiadasz jakieś choroby przewlekłe? NieTak Uwagi * Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski ul. Mikstacka 28, 60-163 Poznań, email: info@ajim.pl NIP: 779-216-04-66, w celu organizacji rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" w Licheniu w dniach 10-12.12.2021r. oraz na upublicznienie zdjęć wykonanych podczas trwania rekolekcji na profilu Facebook Apostolat Jezusa i Maryi oraz…
Read More
Rekolekcje – Licheń 10-12 grudnia 2021

Rekolekcje – Licheń 10-12 grudnia 2021

News, Rekolekcje
Zapisz siebie lub bliską Ci osobę Płeć * --- Mężczyzna Kobieta Przedział wiekowy * --- <10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70< Imię i nazwisko * Adres e-mail * Numer telefonu * Miasto Czy należysz do jakiejś wspólnoty/grupy modlitewnej? NieTak Do jakiej wspólnoty/grupy należysz? Czy byłeś/byłaś już w Medjugorje? NieTak Ile razy byłeś w Medjugorje? Uwagi * RODO - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji rekolekcji. * Akceptuję regulamin rekolekcji. Zgoda na otrzymywanie informacji o kolejnych pielgrzymkach/rekolekjach organizowanych przez AJIM. (newsletter) * Pola wymagane Δ
Read More

Regulamin rekolekcji – Licheń 10-12.12.2021

Info
Regulamin Rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" w Licheniu / 10-12.12.2021r. Organizator i uczestnik rekolekcji 1. Organizatorem rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" jest AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163, posiadającym NIP: 779 216 04 66, zwanym dalej – Organizatorem. Zasady zapisu i uczestnictwa w rekolekcjach2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko uprzednio zarejestrowani Uczestnicy. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą zostać zapisane przez osobę trzecią, która wypełni formularz zgłoszeniowy w ich imieniu. 3. Uczestnikiem rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" jest osoba, która: a. dokonała zapisu na rekolekcje przez formularz udostępniony na stronie www.ajim.pl/rekolekcje b. dokonała określonej opłaty tytułem uczestnictwa w danych rekolekcjach w terminie ustalonym przez Organizatora. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest brane pod uwagę.c.…
Read More