Regulamin Rekolekcji 27 i 28 maja 2023 r.

Info
Organizator i uczestnik rekolekcji 1. Organizatorem rekolekcji „Wieczernik Ducha Świętego z Królową Pokoju” jest Fundacja Królowej Pokoju z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163, zwanym dalej – Organizatorem. Zasady zapisu i uczestnictwa w rekolekcjach 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko uprzednio zarejestrowani Uczestnicy. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą zostać zapisane przez osobę trzecią, która wypełni formularz zgłoszeniowy w ich imieniu. 3. Uczestnikiem rekolekcji „Wieczernik Ducha Świętego z Królową Pokoju” jest osoba, która: dokonała zapisu na rekolekcje przez formularz udostępniony na stronie www.ajim.pl/rekolekcje dokonała określonej opłaty tytułem uczestnictwa w danych rekolekcjach w terminie ustalonym przez Organizatora. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest brane pod uwagę zaakceptowała Regulamin „Wieczernik z Królową Pokoju”, zwanym dalej – Uczestnikiem. 4. Rekolekcje „Wieczernik z Królową Pokoju” odbywają się…
Read More

Regulamin rekolekcji – Góra św. Anny 25-27.11.2022

Info, Rekolekcje
Regulamin Rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" Góra św. Anny / 25-27.11.2022r. Organizator i uczestnik rekolekcji Organizatorem rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" jest AJIM Apostolat Jezusa i Maryi z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163, posiadającym NIP: 7792160466, zwanym dalej – Organizatorem. Zasady zapisu i uczestnictwa w rekolekcjach         Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko uprzednio zarejestrowani Uczestnicy. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą zostać zapisane przez osobę trzecią, która wypełni formularz zgłoszeniowy w ich imieniu. Uczestnikiem rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" jest osoba, która: dokonała zapisu na rekolekcje przez formularz udostępniony na stronie www.ajim.pl/rekolekcje dokonała określonej opłaty tytułem uczestnictwa w danych rekolekcjach w terminie ustalonym przez Organizatora. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest           brane pod uwagę. zaakceptowała Regulamin "Wieczernik z Królową Pokoju", zwanym dalej…
Read More

Regulamin pielgrzymki

Info
Regulamin pielgrzymki 1. Organizatorem pielgrzymki jest biuro pielgrzymkowe AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163, posiadającym NIP: 779 216 04 66, zwanym dalej – Organizatorem.   2. Organizator oświadcza, że organizuje imprezę turystyczną na warunkach opisanych w Informacji o imprezie turystycznej, zwaną dalej „Imprezą”.   3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma wzór umowy na maila wraz ze szczegółami "Imprezy" takimi jak program oraz zasady opłacenia "Imprezy". 4. Wypełnienie formularza nie oznacza wpisania na listę uczestników. Dopiero po podpisaniu umowy i uregulowaniu zaliczki Uczestnik zostanie wpisany na listę podróżnych o czym Organizator poinformuje w oddzielnym mailu.   5. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych vs dostępne miejsca, o wpisie na listę Uczestników Imprezy decyduje kolejność zapłaty zaliczki i przekazania umowy.   6. Wielokrotny zapis Uczestnika nie daje…
Read More

Regulamin rekolekcji – Licheń 10-12.12.2021

Info
Regulamin Rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" w Licheniu / 10-12.12.2021r. Organizator i uczestnik rekolekcji 1. Organizatorem rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" jest AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163, posiadającym NIP: 779 216 04 66, zwanym dalej – Organizatorem. Zasady zapisu i uczestnictwa w rekolekcjach2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko uprzednio zarejestrowani Uczestnicy. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą zostać zapisane przez osobę trzecią, która wypełni formularz zgłoszeniowy w ich imieniu. 3. Uczestnikiem rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" jest osoba, która: a. dokonała zapisu na rekolekcje przez formularz udostępniony na stronie www.ajim.pl/rekolekcje b. dokonała określonej opłaty tytułem uczestnictwa w danych rekolekcjach w terminie ustalonym przez Organizatora. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest brane pod uwagę.c.…
Read More