Regulamin rekolekcji – Góra św. Anny 25-27.11.2022

Info, Rekolekcje
Regulamin Rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" Góra św. Anny / 25-27.11.2022r. Organizator i uczestnik rekolekcji Organizatorem rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" jest AJIM Apostolat Jezusa i Maryi z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163, posiadającym NIP: 7792160466, zwanym dalej – Organizatorem. Zasady zapisu i uczestnictwa w rekolekcjach         Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko uprzednio zarejestrowani Uczestnicy. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą zostać zapisane przez osobę trzecią, która wypełni formularz zgłoszeniowy w ich imieniu. Uczestnikiem rekolekcji "Wieczernik z Królową Pokoju" jest osoba, która: dokonała zapisu na rekolekcje przez formularz udostępniony na stronie www.ajim.pl/rekolekcje dokonała określonej opłaty tytułem uczestnictwa w danych rekolekcjach w terminie ustalonym przez Organizatora. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest           brane pod uwagę. zaakceptowała Regulamin "Wieczernik z Królową Pokoju", zwanym dalej…
Read More
Rekolekcje – Góra św. Anny 25-27 listopada 2022

Rekolekcje – Góra św. Anny 25-27 listopada 2022

News, Rekolekcje
Zapisz się przez formularz zgłoszeniowy! Drodzy Pielgrzymi - Apostołowie Królowej Pokoju!  Serdecznie zapraszamy na 2. ogólnopolskie rekolekcje pt. "Wieczernik z Królową Pokoju" które odbędą się 25-27 listopada w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny pod Opolem. Tematy tegorocznych rekolekcji będą związane z „Owocami Medjugorje”, a inspiracją dla nas są słowa wypowiedziane przez Królową Pokoju 25. września 2018 r: Drogie dzieci, nawet natura udziela wam znaków swojej miłości poprzez owoce, które wam daje. Także wy, przez moje przyjście, otrzymaliście obfitość darów i owoców. Drogie dzieci, Bóg wie, jak odpowiedzieliście na moje wezwanie. Zachęcam was: jeszcze nie jest zbyt późno, zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce i w pokoju! Niech was Bóg błogosławi i niechaj wam da stokroć więcej, jeśli Mu zaufacie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Rekolekcje…
Read More
Rekolekcje – Licheń 10-12 grudnia 2021

Rekolekcje – Licheń 10-12 grudnia 2021

News, Rekolekcje
Zapisz siebie lub bliską Ci osobę Płeć * --- Mężczyzna Kobieta Przedział wiekowy * --- <10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70< Imię i nazwisko * Adres e-mail * Numer telefonu * Miasto Czy należysz do jakiejś wspólnoty/grupy modlitewnej? NieTak Do jakiej wspólnoty/grupy należysz? Czy byłeś/byłaś już w Medjugorje? NieTak Ile razy byłeś w Medjugorje? Uwagi * RODO - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji rekolekcji. * Akceptuję regulamin rekolekcji. Zgoda na otrzymywanie informacji o kolejnych pielgrzymkach/rekolekjach organizowanych przez AJIM. (newsletter) * Pola wymagane Δ
Read More