Pielgrzymka do Medjugorje 27.12.2022 – 03.01.2023

Zapisz siebie lub bliską osobę!

    Czy należysz do jakiejś wspólnoty/grupy modlitewnej?

    Czy byłeś/byłaś już w Medjugorje?

    Czy posiadasz ważny na czas wyjazdu Unijny Certyfikat COVID?

    Czy posiadasz jakieś choroby przewlekłe?